ZAŠTITA OD POŽARA - BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
VATROOPREMA
 
O nama Kontrolno telo Servis Prodaja Reference Kontakt
 • Protiv požarni aparati - vršimo servis, kontrolu, ispitivanje, punjenje protiv požarnih aparata grupe "S", "CO2", "HL" i to:
  1. Pregled P.P.A.
  2. Farbanje aparatas
  3. Zamena dotrajalih delova
  4. Servis i punjenje P.P.A. nakon upotrebe
  5. Ispitivanje na H.V.P.
  6. Prodaja P.P.A.
 • Protiv požarne centrale - vršimo pregled i servisiranje P.P. centrala i kontrolu sistema
 • Hidranti - vršimo merenje i kontrolu protoka i pritiska vode u hindrantskoj mreži sa izdavanjem stručnog izveštaja. Vršimo i ispitivanja vatrogasnih creva na hladni vodeni pritisak. Dajemo i savete o izgradnji hidrantske mreže. Merenje i kontrola protoka i pritiska vode vrše se jedanput godišnje a kod objekata specijalne namene dva puta godišnje.
 • Obuka radnika - vršimo obuku radnika iz protiv požarne zaštite i obuku radnika za bezbedan i zdrav rad. Obuka radnika iz P.P.Z se sastoji iz
  1. Propisi iz oblasti zaštite od požara
  2. Preventivne mere zaštite od požara
  3. Vatrogasne sprave opreme i sredstva za gašenje požara
  4. Praktičan rad sa spravama i opremom
 • Gromobranske instalacije
 • Stubilne instalacije
 • Elaborati
O nama|| Kontrolno telo|| Servis|| Prodaja|| || Reference|| Kontakt
POZOVITE NAS I UVERITE SE U BRZINU, STRUČNOST I KVALITET NAŠIH USLUGA
Mis Irbijeve 56 || 11000 Beograd || Srbija|| Kancelarija: +381 63 77 50 251 || Servis: +381 11 346 72 38
vatroopremavatroopremavatroopremavatrooprema