ZAŠTITA OD POŽARA - BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
VATROOPREMA
 
Kontrolno telo ServisProdajaUslugeReferenceKontakt
VATROOPREMA je osnovana 1992. godine kao porodična firma sa sedištem u Beogradu u ulici Mis Irbijeve 56, Zvezdara i servisom u ulici Miodraga Ibrovca 5.
Delatnost firme je prevashodno pružanje usluga iz protivpožarne zaštite i pružanje usluga iz BZR:
 • servisiranje svih P.P. aparata
 • ispitivanje posuda na HVP
 • kontrola hidrantske mreže
 • servisiranje stabilnih sistema PPZ
 • servisiranje i kontrola P.P. centrala
 • ugradnja i kontrola panik lampi
 • obuka radnika iz P.P.Z.
 • izrada normativnih akata
 • prodaja protivpožarne opreme
 • usluge referenta PPZ-a i BZR-a
 • izrada akata o proceni rizika na radnom mestu i radnoj okolini
Za sve navedene usluge preduzeće VATROOPREMA poseduje sva potrebna rešenja MUPa - uprava za zaštitu i spasavanje lica.
Takođe svi naši zaposleni poseduju potrebne stručne ispite i radno iskustvo na izvođenju ovih poslovam, što je i dokazano kroz izvođenje radova i održavanje protivpožarne opreme u preko 600 objekata razne namene od prve do treće grupe opasnosti.
Naša namera je da vam u svakom momentu budemo na usluzi i omogućimo vam sva obaveštenja, a uz saradnju sa nama i da odaberete najadekvatniju i najpouzdaniju opremu za zaštitu od požara sa svom ostalom pratećom dokumentacijom. Za svu ugrađenu opremu od proizvođača tražimo garanciju za kvalitet sa uslovima tehničke pomoći u najkraćem vremenskom roku za otklanjanje mogućih nedostataka.
|| Kontrolno telo|| Servis|| Prodaja|| Usluge|| Reference|| Kontakt
POZOVITE NAS I UVERITE SE U BRZINU, STRUČNOST I KVALITET NAŠIH USLUGA
Mis Irbijeve 56 || 11000 Beograd || Srbija|| Kancelarija: +381 63 77 50 251 || Servis: +381 11 346 72 38
vatroopremavatroopremavatroopremavatrooprema